↑ Return to Race Page

Print this Page

Penalties

Penalties assigned for the current year based past results are displayed here.

For an explanation of penalties, refer to the Rules for Penalties page.

Fall Race Penalties as of 20 September 2016
Owner Boat 2010 Penalties 2011 2011 Penalties 2012 2012 Penalties 2013 2013 Penalties 2014 2014 Penalties 2015 2015 Penalties 2016
Allstrom Anser 1 -15 R -10 R -5 R 0 R 0 2 -10
Andersen Larvik R 0
Aaron 2 -10
Beal Four Suns 2 -10 DNR -10
Bissonnette Sabbatical R 0
Bowen Epiphany R R 3 -5 3 -5
Brady R’Buoy DNR -15 3 -10 R -5 1 -15 DNR -15 DNR -15
Church Mental Floss R DNR DNR R 0 1 -15
Clavin Duck Soup R DNR 3 -5 DNR -5 DNR -5
Cochran Cowboy 1 -15 1 -15 DNR -15 DNR -15 DNR -15
Cochran Granuelle R DNR 0 R 0
Colby Civil Action R DNR DNR 0 DNR 0
Cornwall Sugaree 1 -15 DNR -15
Cunha Irie2 3 -5 R 0 DNR 0
D’Albora, B Great Pumpkin 1 -15 DNR -15 DNR -15
D’Albora, T Coconut 1 -15 R -10 DNR -10 DNR -10 R -5 2 -10
Dakan Blitz R DNR 0 DNR 0
Darlington Tonto R 1 -15 DNR -15
DelBonis Vixen 3 -5 2 -10 3 -5 R 0 2 -10 1 -15
Dion Lucky Lady 3 -5
Forbes Haraka 3 -5 2 -10 R -5 DNR -5 DNR -5 DNR -5
Gervais Dark Star R -10 3 -5 DNR -5 DNR -5 R 0 DNR 0
Hawkins Caneel 1 -15 1 -15 1 -15 DNR -15 1 -15 DNR -15
Helme Spirit 3 -5 R 2 -10 R -5 DNR -5
Howell Good News R 1 -15 R -10 R -5 DNR -5 DNR -5
Johnston Morning Dance R -10 DNR -10 DNR -10 R -5 DNR -5 DNR -5
Kineke Thunder R -5 DNR -5 1 -15 DNR -15 DNR -15 DNR -15
Kneller Vento Solare 2 -10 R -5 R 0 3 -5
Koch Jazz Fish R 0 DNR 0
Lavin Dirty Harry 2 -10 DNR -10 DNR -10 DNR -10 DNR 0 DNR 0
Louw sonskyn-namaste R DNR DNR 0 DNR 0
Manning Sarah 2 -10 DNR -10 DNR -10 DNR -10 DNR -10
Mastrorio URSA R 0 DNR 0
McClintock Two Dogs 1 -15 DNR -15
McCrory Joyride R 0 DNR 0
McGinn Sweptaway 2 -10 R -5
Michaelson Cetacean 2 -10 DNR -10 R -5 R 0 DNR 0 2 -10
Morash Tamanoa 2 -10 DNR -10 R -5 3 -5 R 0 3 -5
Morris, W Voyager 1 -15 R -10 3 -5 DNR -5 R 0 DNR 0
Ney Sweet Rocket 2 -10 R -5 DNR -5 DNR -5
Racca Illusion R DNR 0 DNR 0
Riggs Rigadoon R -10 R -5 2 -10 1 -15 R -10 1 -15
Root Whisper R 0
Roszkowski Tamerlane II R DNR R 0 DNR 0
Rotsky Nemesis 1 -15 DNR -15 DNR -15
Russell Expresso R R 0 DNR 0
Schwartz Mischief 2 -10 DNR -10
Solanot Tango R -5 R -5 DNR -5 DNR -5 R 0 DNR 0
Smith La Dolce Vita R 0
Spalding Resilience 1 -15 R -10 R -5 3 -5 DNR -5
Stoddard Falcon 2.0 R -5 R 1 -15 2 -10 3 -5 R 0
Tate Blitz R 0 DNR 0
Thurston Mighty Puffin 3 -5 DNR -5 DNR -5 DNR -5 DNR -5 DNR 0
Trousilek Czech Mate 3 -5 R DNR -5 DNR -5 R 0 DNR 0
Venable Serendipity 3 -5 2 -10 2 -10 R -5 1 -15
Weaver Cessair R -10 DNR -10 DNR -10 DNR -10 DNR 0 DNR 0
Weiderman KIMA DNR -10 DNR -10 3 -5 DNR -5 DNR -5 DNR -5
Whaley Whalayed R DNR R R 0 DNR 0
Wilson Pau Hana 2 -10 3 -5 DNR -5 3 -5 R 0
DNR = Did Not Race
DNF = Did Not Finish
R = Raced

 

Permanent link to this article: http://twentyhundredclub.org/race-page/penalties/